5В011300 – Биология icon

5В011300 – Биология

Реклама:Скачать 256.55 Kb.
Название5В011300 – Биология
Дата15.05.2013
Размер256.55 Kb.
ТипДокументы
источник
1. /КЭД/101каз+.doc
2. /КЭД/101русс+.doc
3. /КЭД/102каз+.doc
4. /КЭД/102русс+.doc
5. /КЭД/103каз+.doc
6. /КЭД/103русс+.doc
7. /КЭД/105каз+.doc
8. /КЭД/106каз+.doc
9. /КЭД/106русс+.doc
10. /КЭД/107каз+.doc
11. /КЭД/107русс+.doc
12. /КЭД/108каз+.doc
13. /КЭД/108русс+.doc
14. /КЭД/109каз+.doc
15. /КЭД/109русс+.doc
16. /КЭД/111каз+.doc
17. /КЭД/111русс+.doc
18. /КЭД/112каз+.doc
19. /КЭД/112русс+.doc
20. /КЭД/113каз+.doc
21. /КЭД/113русс+.doc
22. /КЭД/114каз+.doc
23. /КЭД/114русс+.doc
24. /КЭД/116каз+.doc
25. /КЭД/116русс+.doc
26. /КЭД/117каз+.doc
27. /КЭД/118русс+.doc
28. /КЭД/119каз+.doc
29. /КЭД/119русс+.doc
30. /КЭД/120каз+.doc
31. /КЭД/120русс+.doc
32. /КЭД/301каз+.doc
33. /КЭД/301русс+.doc
34. /КЭД/506каз+.doc
35. /КЭД/506русс+.doc
36. /КЭД/508каз+.doc
37. /КЭД/508русс+.doc
38. /КЭД/602каз+.doc
39. /КЭД/602русс+.doc
5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу
Тк \ кв компонент по выбору-44
5В010200 – Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Тк \ кв 2 Компонент по выбору-44
5В010300 – Педагогика және психология
Тк \ кв компонент по выбору-44
5В010500 – Дефектология
5В010600 – Музыкалық білім
Тк \ кв 2 Компонент по выбору-44
5В010700 – Бейнелеу өнері және сызу
Тк \ кв компонент по выбору-44
5В010800 – Дене тәрбиесі және спорт
Тк \ кв компонент по выбору-44
5В010900 – Математика
Тк \ кв компонент по выбору-44
5В011100 – Информатика
Тк \ кв компонент по выбору-44
5В011200 – Химия
Тк \ кв компонент по выбору-44
5В011300 – Биология
Тк \ кв компонент по выбору-44
5В011400 – Тарих
Тк \ кв компонент по выбору-44
5В011600 – География
Южно-Казахстанский педагогический университет
5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті
Литература тк \ кв 2
5В011900 – Шет тілі: екі шет тілі
Тк \ кв компонент по выбору-44
5В012000 – Кәсіптік оқыту
Тк \ кв компонент по выбору-44
5В030100 Құқықтану
Тк \ кв компонент по выбору-44
5В050600 – Экономика
Код дисциплины Наименование дисциплин
5В050800 – Есеп және аудит
Код дисциплины Наименование дисциплин
5В060200 – Информатика
Тк \ кв компонент по выбору-44

5В011300 – Биология

ТК \ КВ 2.2.

Таңдау бойынша компонент-442.2.01

TsG 2201

а) Цитология және гистология

Мақсаты: Курстың оқу барысында студенттер «Цитология» - клетка биологиясы жөніндегі ілімнен басталады. Клетка – ұлпаларының ең маңызды компоненті, тіршіліктің қарапайым негізі. Бұл пән студенттердің мектепте «жалпы биологиядан алған білімдеріне негізделген. Студенттер оқу барысында ғылыми негізделген оқулықтармен және компьютермен қамтылған.

Пререквизиті – - цитологияның әдістері

- клетканың құрылысы және функциясы

- клетканың структуралық компоненттері

- мембраналы органоидтар

Постреквизиті - жоғарыда аталған цитология пәнінен кейін студенттер адам анатомиясы және физиологиясы, генетика, молекулалық биология және басқа пәндерді игеруіне мүмкіншілік тудырады

3

2.2.02

Embr 2202

б) Эмбриология

Мақсаты: Урықтанудан бастап ұрықтың даму сатыларын зерттеу. Пререквизиті – Курстың барысында студенттер ұрықтың ұрықтанудан бастап ағзаның толық қалыптасуына дейінгі бөлшектену, гаструляция және организм процестерін толық зерттейді. Постреквизиті - Эмбриология курсынан кейін гистология, адам анатомиясы, физиология, генетика, жоғары жүйке жүйесін пәндерін игеруге мүмкіншілік туады

 

2.2.03

OAM/AMR 1203

а) Өсімдік анатомиясы мен морфологиясы

Мазмұны: Бұл өсiмдiктердiң және олардың жекелеген органдарының пайда болып қалыптасуының және тiршiлiк формаларының дамуының заңдылықтарын зерттейтiн ғылым курсының мақсаты студенттердi –өсiмдiк организмнiң бiр тұтастығы және оның онтогенезi, жасушаның құрылысы, ұлпалар мен мүшелердiң бiртiндеп күрделенуiң қарастырып бiлу. Пререквизиті - өсiмдiктер анатомиясы мен морфологиясы курсын оқу барысында мектеп саласында алған бiлiмдерiне негiзделген. Студенттер оқу барысында ғылыми негiзделiнген оқулықтармен және компьютермен қамтылған. Постреквизиті – өсiмдiктер анатомиясы мен морфологиясы курсынан соң студенттер «Жоғары сатыдағы өсiмдiктер», “Өсiмдiктер физиологиясы” «Геоботаника», «Әлем флорасы», «Палеоботаника» пәндерiн игеруге мүмкiншiлiк тудырады

3

2.2.04

Riz 1204

б) Ризология

Мазмұны: Тамырдың морфологиялық сипаттамалары тамырлардың жаратылысы, эволюциясы,түрленуі,классификациясы, табиғи фитоценоздары әдификаторларының тамырлар жүйесінің құрылысы, өсіп - дамуы. Өсімдіктердің топырақ микроорганизмдерімен, өзге өсімдіктермен тамырлар арқылы арақатыстық байланыстары экологиялық факторлардың тамырлары жүйесіне әсері. Пререквизиті - ВОТ 2207 Өсімдіктер систематикасы; ВОТ Эколгиясы, ВОТ 1206құрылымдық ботаника. Постреквизиті – Ризология негіздері ВОТ 5311

 

2.2.05

OZhZ/ZB 2205

а) Омыртқасыз жануарлар зоологиясы

Мақсаты: Тіршілік жоғары ұйымдасқан материя қозғалысының формалары. Зоология жануарлар дүниесінің көп түрлілігін, оның эволюсиялық дамуын тіршілік жағдайларымен байланысты және табиғаттағы, әрі адам өміріндегі маңызын зерттейтін комплексті ғылым екендігі. Пререквизиті – Алдын мектепте зоологияны оқыған және ботаника, цитология, адам анатомиясы пәндерімен байланысы бар. Постреквизиті –Зоологияны, гистологияны, биологияны, биология даму тарихын, эволюсия ілімі пәндері оқытылады.

3

2.2.06

KZ/ZP 2206

б) Қарапайымдылар зоологиясы

Мақсаты: Морфологиялық жағынан қарағанда қарапайымдылар бір клеткалы формалар ал тіршілік қасиетері жағынан дербес өмір сүретін саласы болғандықтан. Пререквизиті: Алдын мектепте зоологияны оқыған және ботаника, адам анатомиясы, жалпы биология, пәндерімен байланысы бар. Постреквизиті: Зоология, гистологияны цитологияны, эволюция ілімі Адам және жануарлар физиологиясы осы пәндернен және абиғатағы әрі адам өміріндегі маңызынзерттейтің комплекстіғылым екендігі

 

2.2.07

AA/AСh 2207

а) Адам анатомиясы

Мазмұны типтік немесе жұмыс ( элективті пән болған жағдайда)

оқу бағдарламасына сай тақырыптар немесе блок тақырыптары аптаға бөлініп, КТЖ-да көрсетіледі, формасы 1.2. кестеде берілген. Пререквизиті – адам физиологиясы, психология, генетика (алдын оқытылатын міндетті пәндер) Постреквизиті – адам биологиясы, эволюциялық ілім (қарастырылған пәннен кейін оқылатын пән) ( курсты меңгерген студент нені біліп іске асыру қажет )

3

2.2.08

ZhA/AZh 2208

б) Жануарлар анатомиясы

Мазмұны Жануарлардың жер шарының барлық жерінде, тым алуан түрлі жағдайларда тіршілік ететін санына байланысты, салыстырмалы анатомияның жануарлардың материалдары арқылы анықталады Пререквизиті: Алдын мектепте зоологияны оқыған және ботаника, адам анатомиясы, жалпы биология, пәндерімен байланысы бар. Постреквизиті: Зоология, гистологияны цитологияны, эволюция ілімі Адам және жануарлар физиологиясы осы пәндернен және абиғатағы әрі адам өміріндегі маңызынзерттейтің комплекстіғылым екендігі

 

2.2.09

OS/SR 3209

а) Өсімдіктер систематикасы

Мазмұны: Өсiмдiктер систематика – түрлердің алуан түрлілігін және осы алуан түрліліктің себептерін зерттейтін ғылым. Систематиканың міндеттеріне флорографтар сипаттап жазған барлық түрлерді біздің түсінуімізге жеңіл, ғылыми система жасауға пайдалану болып табылады. Пререквизиті –өсімдіктер систематикасы курсын оқу барысында 1 курста өсiмдiктер анатомиясы мен морфологиясы және экология және тұрақты дамуы курсынан және мектеп саласында алған бiлiмдерiне негiзделген. Студенттер оқу барысында ғылыми негiзделiнген оқулықтармен және компьютермен қамтылған.

Постреквизиті – өсiмдiктер систематика курсынан соң студенттер “Өсiмдiктер физиологиясы” «Геоботаника», «Әлем флорасы», «Палеоботаника», «Биотехнология» пәндерiн игеруге мүмкiншiлiк тудырады.

3

2.2.10

Dend 3210

б) Дендрология

Мазмұны: – Өсімдіктер систематикасы курсын оқу барысында 1 курста өсiмдiктер анатомиясы мен морфологиясы және экология және тұрақты дамуы курсынан және мектеп саласында алған бiлiмдерiне негiзделген. Студенттер оқу барысында ғылыми негiзделiнген оқулықтармен және компьютермен қамтылған.Пререквизиті Өсiмдiктер систематика – түрлердің алуан түрлілігін және осы алуан түрліліктің себептерін зерттейтін ғылым. Систематиканың міндеттеріне флорографтар сипаттап жазған барлық түрлерді біздің түсінуімізге жеңіл, ғылыми система жасауға пайдалану болып табылады.

Постреквизиті – өсiмдiктер систематика курсынан соң студенттер “Өсiмдiктер физиологиясы” «Геоботаника», «Әлем флорасы», «Палеоботаника», «Биотехнология» пәндерiн игеруге мүмкiншiлiк тудырады.

 

2.2.11

ZhH/OH 2211

а) Жалпы химия

Мазмұны: Пәннің негізі ХІХ ғасырдың ортасында қаланып, XX ғасырда iргетасы қаланған дербес ғылым ретiнде қалыптасты. Қазiргi кезде көптеген жаңалықтардың негiзiнде шаруашылықтарының түрлi салаларында, медицинада және фармацияда кенiнен қолданылуда. Пререквизитi.

Жоғарғы оқу орындарының бағдарламасына сәйкес көлемдегi бiлiм алу үшiн студент химия саласындағы әдебиеттермен, оқу куралдарымен, создiктермен, заттардiң қурылымы, элементтердiң валентiгi, тотығу-тотыксыздану реакциялары, электролиз, диссоциация, гидролиз сияқты қубылыстарды бiлуге мiндетi, компьютермен жумыс жасай бiлуi тиiс.

Постреквизитi.

Жоғары молекулалы қосылыстар химиясын үйрену үшiн студенттердiң игеруне тиiстi пәндер болып төмендегілерді және кейбір тақырыптарын көрсетiледi:

- Органикалық химия

- Биоорганикалық химия

- Бейорканикалық химия

- Физкаллоидтық химия

- Аналитiкалық химия

- Белоктар және олардың структуралы қурамы

- Нуклеин қышқылдары, нуклеотидтер жане нуклеозидтер

- Комiрсулар, моносахаридтер, олигосахаридтер, полисахаридтер

- Липидтер, сабынданатың жане сабынданбайтың турлерi

- Стероидтар және терпендер т.б

3

2.2.12

BHTN/TONH 2212

б) Бейорганикалық химияның теориялық негіздері

Мазмұны: Химиялық кешенді білім жүйесін қалыптастыру, басқа пәндерді оқып, түсіну үшін қажетті білім алу, химиядағы нгізгі түсініктер, негізгі заңдылықтар, заттардың классификациясы мен номенлкатурасы. Д.И. Менделеев жүйесін талдай білу. Ерітінділер, электрохимия заңдарын үйрету. Пререквизиттері:

Жоғары оқу орнына студенттің химия пәнінен орта мектеп бағдарламасына сәйкес білім болуы керек. Жоғарғы оқу орындарының бағдарламасына сәйкес кешенді білім алу студент ғылыми әдебиетпен, оқу құралдарымен, сөздіктермен, анықтамалармен, реактивтермен, комьютерде жұмыс жасай білуі керек. Постреквизиті:

«Бейорганикалық химияның теориялық негізі» деген курсын оқу барысында, әсіресе теориялық элементтер, атом құрылысын, химиялық байланыс, жай және күрделі заттар химиялық қосылыстардың классификациясы, олардың химиялық қасиеттері, қолдануы, химияның басты заңдылықтары, анықтамалары, химиялық реакциялар, олардың жүру заңдылықтары, ерітінділер, аналитикалық пәндерін оқып үйретеді.

 

2.2.13

OZ/ZP 2213

а) Өмыртқалылар зоологиясы

Мазмуны:Тіршілік жоғары ұйымдасқан материя қозғалысының формалары. Зоология жануарлар дүниесінің көп түрлілігін, оның эволюсиялық дамуын тіршілік жағдайларымен байланысты және табиғаттағы, әрі адам өміріндегі маңызын зерттейтін комплексті ғылым екендігі Пререквизиті – Алдын мектепте зоологияны оқыған және ботаника, цитология, адам анатомиясы пәндерімен байланысы бар. Постреквизиті –Зоологияны, гистологияны, биологияны, биология даму тарихын, эволюсия ілімі пәндері оқытылады.

3

2.2.14

Iht 2214

б) Ихтиология

Мазмуны: Адамдардың шаруашылық әрекеттерінің әр түрлі салаарына өмыртқаалар саласы. Пререквизиті – Алын 1 - курста ельментология басқанқалыптылар мен, убка,қармалаушылар,тікен терілер типі, елбізек тынысыар тип тармағы салаарымен байланысы бар. Постреквизиті – Зоологияны, гистологияны, биологияны, биология даму тарихын, эволюсия ілімі пәндері оқытылады.

 

2.2.15

AZhF/FChZh 2215

а) Адам және жануарлар физиологиясы

Мазмуны: Адам дүниесін қорғау және ерекшеліктерін үйрету, адам мен жануарлар физиологиясын оқыту пәні бойынша олардың алуан түрлерін зерттей отырып, олардың ерекшеліктерін, әр түрлі зерттеу мақсаттарын үйрету. Пререквизиті – Жоғарғы оқу орнында білім алатын студенттің биология пәнінен орта мектеп бағдарламасына сәйкес білімі болу керек. «Адам және жануарлар физиологиясы» пәнін толық меңгеру процесінде кредиттің технологияны пайдалана отырып студент әдебиеттермен, алынған мәліметтерді анализ етуімен, жиналған істей білу керек.

Постреквизиті – Студенттер осы пәнді теориялық және практикалық жағынан толық игеруі қажет. Осы пәнді үйрену үшін студенттер мына пәндермен таныс болу керек: биология, жануартану, тіршіліктану, жаратылыстану негіздері, экология, география т.б.

3

2.2.16

ONZhF/FVNS 2216

б) ОНЖ физиологиясы

Мазмуны: Атаулы курс ортаық нерв жұйесінің жас ерекшелікке сай әрекетің қарастыады. Пререквизиті: Адам анатомиясы,Адам физиологиясы. Постреквизиті: Психология.

 

2.2.17

OH 2217

а) Органикалық химия

Мақсаты, студенттер органикалық химия пәнінде атап айтқанда,органикалық қосылыстардың номенклатурасын , химиялық реакциялар,олардың жүру заңдылықтарын толық оқып үйренеді Пререквизиттері. «Органикалық химия» курсында студент жоғарғы оқу орнының бағдарламасына сәйкес кешенді білім алу үшін , әдебиеттермен ,оқу құралдарымен ,сөздіктермен, реактивтермен, компьтермен жұмыс жасай білуді үйретеді.

Постреквизиті. Органиалық химия курсын оқу барысында студенттер алифатты және тұйық тізбекті қатардың қосылыстары, олардың алыну жолдары, химиялықжәне физикалық қасиеттері,қолданылуы т.б. туралы мағұлматтар алады.Ғылымның негізін құрайтын ұғымдарды қалыптастырады.Келешекте ғылыммен айналысуға және биологиялық химияны оқып үйренугенегіз қаланады.

2

2.2.18

TH 2218

б) Теориялық химия

Мазмуны: Органикалық қосыыстардың теориялық негіздері,олардың қурыымы функцияналдық топтардың бір біріне оз ара әсері, олардың мезомерлі, индуктивтиі эффектілері нуклофильді, электрофильді, реакциялар турлері және олардың механизмидерің қарастыады. Пререквизиті: көрсетілген органикалық қосылыстарың корсетілген теориялық манызың, яғні қарым қатынасын практикаға қолдау және ондірісте олардан пайдалану түрлері ұйретіледі. Постреквизиті: органикалық қосылыстардың жаңа турлерін синтездеп олардың бір бірі мен болған қарым қатнастарын зерттеліп студентке уйретіледі

 

2.2.19

Val 3219

а) Валеология

Мазмуны: Валеология пәнінің негізгі мақсаты – адамдардың денсаулығын арттыру, ауруларды болғызбау, аурулардың алдын алу.Валеология пәнінің міндеттері:Валеология ғылымының өзіне тән категориясы және негізгі зерттейтін міндеттері бар. Пререквизит: Жоғарғы оқу орнында білім алатын студенттің биология және тәнтану пәнінен орта мектеп бағдарламасына сәйкес білоімі болуы керек. “Валеология” пәнін толық меңгеру процесінде кредиттік технологияны пайдалана отырып, студент әдебиеттермен алынған мәліметтерді анализ етуімен, жиналған құжаттармен және компьютер-интернетпен жұмыс істеу білуі керек.

Постреквизит: Студенттер осы пәнді теориялық және практикалық жағынан толық игеруі қажет. Осы пәнді үйрену үшін студенттер тәнтану, биология, физиология, анатомия пәндерімен таныс болуы керек.

3

2.2.20

Imm 3220

б) Иммунология

Мазмуны: Иммунитетні реттеу механизмдері. Пререквизиті PHLH 2004 Адам және жануарлар физиологиясы BТHN 3203Биохимия негіздері. Постреквизиті Курс теориялық биологиялық байланыстар, ақпараттар теориясы мен реттеуді қарастырады.Биологиялық құрылымдардың реттегін, термодинамика заңдылықтарын зерттейді.

 

2.2.21

Bioh 3221

а) Биохимия

Мазмуны: Биологиялық химия пәнi, тiрiшiлiк туралы ғылым, ягни организм қурамына кiретiн заттардың қурылысын, биологиялық қызметiн, олардың алмасуын және тiрiшiлiктiк негiзiне жататын химиялық, физика - химиялық қубылыстардын зерттейтiң ғылым. Перереквизиттерi.

Жоғарғы оқу орындарының бағдарламасына сәйкес колемдегi бiлiм алу ушiн студент химия саласындағы әдебиеттермен, оқу куралдарымен, создiктермен, заттардiң қурылымы, элементтердiң валентiгi, тотығу-тотыксыздану бiлуге мiндетi, компьютермен жумыс жасай бiлуi тиiс.

Постреквезиттерi.

Биологиялық химияның теоретикалық негiздерiң үйрену үшiн студенттердiң игеруне тиiстi пәндер болып, олардiң наменклатурасы томендегiлердi айтылады, және кейбiр тақырыптарын көрсетiледi.

3

2.2.22

Biof 3222

б) Биофизика

Мазмуны: PHLH 6302 Биофизиканың таңдаулы бөлімдері. Перереквизиттерi. PHLH 2004 Адам және жануарлар физиологиясы, PHLH 2002 Биофизика, ВТНN3203 Биохимия Постреквезиттерi. Курс биологиялық жүйелердің тұрақтылығын термо динамикалық заңдылықтарын қарастырады.

 

2.2.23

AG/GCh 3223

а) Адам генетикасы

Мазмуны: Атаулы курс адамның тұқым қуалауын молекулалық, организмдық және популциялық деңгейде қарастырады.Перереквизиттерi. НSG 1204 цитология және гистология,GEN 3001 генетика Постреквезиттерi. Адам генетикасы GEN5306

3

2.2.24

ImG 3224

б) Иммуногенетика

Мазмуны: Иммунитетні реттеу механизмдері. Пререквизиті PHLH 2004 Адам және жануарлар физиологиясы BТHN 3203Биохимия негіздері. Постреквизиті Курс теориялық биологиялық байланыстар, ақпараттар теориясы мен реттеуді қарастырады.Биологиялық құрылымдардың реттегін, термодинамика заңдылықтарын зерттейді.

 

2.2.25

AH 3225

а) Аналитикалық химия

Мазмуны: Аналитикалық химия пәні екі үлкен бөлімнен сапалық және сандық талдаудан кейін типтік программада лабараториялық және практикалық жұмыс жүргізілуі тиіс. Кіріспе сабақтарда, студенттер лабораториялық және практикалық жұмыстар жүргізудің әдістері мен, лабораториядағы өрт және техника қажеттілігімен танысады. преквизиттері. Пререквизит: Пәнді түсіну үшін, оның қойған басты мақсатын құрылымын ұғып, оны тәжірибе жүзінде пайдалана білу.преквизиттері. Пәнді түсіну үшін, оның қойған басты мақсатын құрылымын ұғып, оны тәжірибе жүзінде пайдаланабілу.Постреквизиті.”Аналитикалық химия” пәнін тындап оқығанан кейін осы пәнде көрсетілген сапалық, сандық талдауды, және эксперимент жүргізіп, катион мен аниондарға тән сын – сипат реакцияларын меңгеру.

3

2.2.26

FH 3226

б) Физикалық химия

Мазмуны: Физикалық химия химиялық заттардың философиясы болып қоршаған ортада, жүретің химиялық реакциялардың, заңдылығының теориясын және оның практикаға байланысын ұйретеді. Пререквизиті: физикалық химияны білу үшін бастапқы химияның заңдыықтарын, реакциялардың инвиво және инвитрода жүретің қубылыстардың бір біріне байланыстырады. Постреквизиті: қоршаған ортада жұретің құбылыстардың заңдылығын, оларда жұретің процесстері бір біріне болған қарым қастастарың теориясың және олардың практикаға болған қатысын студентерге уйрету қарастыылады. Және онымен бір қатар теормадинамиканың заңдарын өзара байланыстырады.

 

2.2.27

EI/EU 4227

а) Эволюция ілімі

Мазмуны: Эволюция курсының мақсаты студенттерді организмдердің тарихи даму себептерін, қозғаушы куштерін және жалпы зандылыктарын уйрету. Курстың міндеттеріне төмендегілерді жатқызуга болады: Пререквизиті - эволюция курсын оку барысында университет саласында эволюциялык. идеялардың даму тарихи, Дарвин дәуіріне дейінге кезенде эволюциялық идеялардың қалыптасуы және дамуы, биология тарихи методологиясы, цитология, генетикадан алған білімдеріне негізделген.

Постпререквизиті - жоғарыда атап өтілген пәндерден кейін студенттер

Ч. Дарвиннің эволюциялык теориясы, ягни «эволюция ілім», биологиялық актуалдық мәселелер, молекулярлық биология, адам биологиясы пәндерін игеруге мумкіншілік тудырды.

3

2.2.28

BT/IB 4228

б) Биология тарихы

Мазмуны: Студенттерге биология пәнінің даму тарихы, биологиялық және эволюцияық идеялардың қалыптасуы, тірі организмдерге сатысы айында мәлімет береді. Пререквизиті - Химия, педагогика,психология, валеология, өсімдіктану, аратылыстану, тәнтану, тіршіліктану пәндері мен байланысы (алдын оқылатын міндетті пәндар)

Постпререквизиті - дұниетану, биология пәндері, эволюция ілімі, молекулалық биология,топырақ биологиясы.

 

2.2.29

TB/BP 4229

а) Топырақ биологиясы

Мазмуны:Топырақ биологиясының қазіргі кездегі өндірістік қоршаған ортаны қорғауда және осы системаның тұрақтылығындағы рөлі. Топырақ биологиясының қазіргі кездегі даму дәуірлерінің ерекшеліктері: биохимияландыру, кешенді кешенді жаңа теориялық концепциямен әдістерді құрастыру. Пререквизиті – Қолданбалы биология және топырақтану негіздерімен, микробиология, биохимия,ботаника, зоология, биохимия, экология, топырақ химия, генетикалық топырақтану, физика пәндерімен байланысты.

Постреквизиті – Адамдар экологиясы, жануарлар экологиясы пәндері оқытылады.

3

2.2.30

TM/MP 4230

б) Топырақ микробиологиясы

Мазмұны: Топырақ биологиясының қазіргі кездегі даму дәуірлерінің ерекшеліктері: биохимияландыру, кешенді кешенді жаңа теориялық концепциямен әдістерді құрастыру. Топырақ құрамындағы барлық микроорганизмдердің құрылысы және қызметін оқып үйрену. Топырақ экосистемасын моделдеу. Пререквизиті – Қолданбалы биология және топырақтану негіздерімен, микробиология, биохимия,ботаника, зоология, биохимия, экология, топырақ химия, генетикалық топырақтану, физика пәндерімен байланысты.

Постреквизиті – Адамдар экологиясы, жануарлар экологиясы пәндері оқытылады.3.2.01

AZhM/MChZh 2301

а) Адам және жануарлар морфологиясы

Мазмуны: Адам дүниесін қорғау және ерекшеліктерін үйрету, адам мен жануарлар морфологиясын оқыту пәні бойынша олардың алуан түрлерін зерттей отырып, олардың ерекшеліктерін, әр түрлі зерттеу мақсаттарын үйрету. Пререквизиттері: Жоғары оқу орнында білім алатын студенттің биология пәнінен орта мектеп бағдарламасына сәйкес білімі болу керек. «Адам және жануарлар морфологиясы» пәнін толық меңгеру процесінде кредиттік технологияны пайдалана отырып студент әдебиеттермен, алынған мәліметтерді Постреквизиті: Студенттер осы пәнді теориялық және практикалық жағынан толық игеруі

қажет. Осы пәнді үйрену үшін студенттер мына пәндермен таныс болу керек:

адам анатомиясы, жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, адам және жануарлар физиологиясы, биология, жануартану және т.б.

2

3.2.02

AM/MCh 2302

б) Адам морфологиясы

Мазмұны: (грек сөзінен morpfie - пішін) адам денесінің құыымы әне пішіні туралы ғылым, оның құрыымдарын тарихий даму әне қызметтеріне байланысты әр ұйымдастырушылық денгейлерде зерттейдіы. Пререквизиттері: Адам анатомиясы, Адам физиологиясы, Гистология, Цитология, Генетика, Биофизика, Биохимия.

 

3.2.03

MVN/OMV 3303

а) Микробиология және вирусология негіздері

Мазмуны: Пәннің мақсаты мен міндеттері: Микробиология және вирусология курсы бойынша студенттерді микроорганизмдердің басты қасиеттерімен қатар олардың физиологиялық биохимисымен таныстыру. Пререквизит: Жоғарғы оқу орнында білім алатын студенттің биология және ботаника пәнінен орта мектеп бағдарламасына сәйкес білімі болуы керек. “Микробилогия” пәнін толық меңгеру процесінде кредиттік технологияны пайдалана отырып, студент әдебиеттермен алынған мәліметтерді анализ етуімен, жиналған құжаттармен және компьютер-интернетпен жұмыс істеу білуі керек.

Постреквизит: Студенттер осы пәнді теориялық және практикалық жағынан толық игеруі қажет. Осы пәнді үйрену үшін студенттер ботаника, биохимия, химия, физика пәндерімен таныс болуы керек.

3

3.2.04

MM 3304

б) Медициналық микробиология

Мазмуны: Медициналық микробиология және биотерроризм МіСВ 3201 микробиология, МіСВ 2016 микробиология және вирусология. Курс биологиялық қаруларды - бактериялар, вирустар, улы заттардың жарақаттаушы әсерлерін қарастырады Пререквизит: Гистология, Цитология, Ботаника, Зоология, Биохимия, Микробиология,вирусология. Постреквизит: Медицинская микробиология әне биотерроризм, прокариоттарда генетикалық рекомбинация, инфекцион аурулар молекулалар диагностикасы.

 

3.2.05

OF/FR 4305

а) Өсімдіктер физиологиясы

Мазмұны: Өсімдіктер физиологиясы-өсімдік тіршілігі мен оның өсіун бақылаудан

жинақталған орасан мол деректердің, сондай ақ жұз деген жылдарға созылған ғылыми зерттеулерінің тиориялық және практикалық қортындысы. Прериквизит: Жоғары оқу орнында білім алатын студенттің биология және ботаника пәніне орта мектеп бағдарламасына сәйкес білімі болуі керек. Өсімдіктер физиологиясы пәнін толық меңгеру процесінде кредиттік технологияны пайдалана отырып, студент әдебиеттермен алынған мәліметтерді анализ етуімен, жиналған құжаттармен және компьютер-интернетпен жұмыс істеу білуі керек.

Постреквизит: Студенттер осы пәнді теориялық және практикалық жағынан толық игеруі қажет. Игерген жағдайда алынған білім биотехнология пәнін оқуда өте қажет болады.

3

3.2.06

RN/OR 4306

б) Ризология негіздері

Мазмұны: Өсімдіктер физиологиясы-өсімдік тіршілігі мен оның өсіун бақылаудан

жинақталған орасан мол деректердің, сондай ақ жұз деген жылдарға созылған ғылыми зерттеулерінің тиориялық және практикалық қортындысы. Прериквизит: Жоғары оқу орнында білім алатын студенттің биология және ботаника пәніне орта мектеп бағдарламасына сәйкес білімі болуі керек. Өсімдіктер физиологиясы пәнін толық меңгеру процесінде кредиттік технологияны пайдалана отырып, студент әдебиеттермен алынған мәліметтерді анализ етуімен, жиналған құжаттармен және компьютер-интернетпен жұмыс істеу білуі керек.

Постреквизит: Студенттер осы пәнді теориялық және практикалық жағынан толық игеруі қажет. Игерген жағдайда алынған білім биотехнология пәнін оқуда өте қажет болады.

 

3.2.07

KB/BK 4307

а) Қазақстан биоресурстары

Мазмуны: Флора және фауна пәні курс студенттеріне аса маңызды биологиялық ұғымдар мен фактілердің мән-мағынасын оқып-үйретуге, оларды осы оқу пәні арқылы тәрбиелеуіне дамытуда қажет болатын теориялық әзірліктің ірге тасын қалау мақсатын көздейді.

Пререквизиті (курсты оқып үйрену үшін студент нені білу керек).

«Флора және фауна» курсын меңгеру үшін студенттің университет қабырғасында алған білімдері қажет. Сонымен қатар, пәнді оқыту барысында университет қабырғасында оқытылып отырған өсімдік марфологиясы мен анатомиясы, өсімдіктер физиологиясы, экология, ботаника, геоботаника, зоология және т.б. пәндермен тығыз байланысты.

Постреквизиті (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет).

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегідей білімдерді игеру қажет :

флора және фауна негiздерi курсынан соң студенттер өсімдіктер мен жануарлар әлемінің алуан түрлігін, тіршілік формаларын, таралуын, адамзатқа және табиғатқа маңызын білетін болады

3

3.2.08

FF 4308

б) Флора және фауна

Мазмұны: Флора және фауна пәні курс студенттеріне аса маңызды биологиялық ұғымдар мен фактілердің мән-мағынасын оқып-үйретуге, оларды осы оқу пәні арқылы тәрбиелеуіне дамытуда қажет болатын теориялық әзірліктің ірге тасын қалау мақсатын көздейді. Пререквизиті (курсты оқып үйрену үшін студент нені білу керек).

«Флора және фауна» курсын меңгеру үшін студенттің университет қабырғасында алған білімдері қажет. Сонымен қатар, пәнді оқыту барысында университет қабырғасында оқытылып отырған өсімдік марфологиясы мен анатомиясы, өсімдіктер физиологиясы, экология, ботаника, геоботаника, зоология және т.б. пәндермен тығыз байланысты.

Постреквизиті (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет).

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегідей білімдерді игеру қажет :

флора және фауна негiздерi курсынан соң студенттер өсімдіктер мен жануарлар әлемінің алуан түрлігін, тіршілік формаларын, таралуын, адамзатқа және табиғатқа маңызын білетін болады

 

3.2.09

Biot 3309

а) Биотехнология

Мазмұны: (гр. Bios – тіршілік, techne – өнер, шеберлік, logos – сөз, ғылымы )- экономикалық жағынан тиімді де маңызды заттар өндіру және жоғары өнімділігі бар микроорганизмдер штамдарын, өсімдіктердің сорттары мен формалаларың, жануарлардың асыл тұқымдарыңн шығару үшін биологиялық процестер мен нысаналарын пайдалануға негізделген ғылым.Пререквизиттері: цитология, гистология, физиология, микробиология. Постреквизиттер: генетика, генеинженерия, молекулярный биология

3

3.2.10

Bion 3310

б) Бионанотехнология

Мазмұны: Курс бионано обьектилердің құрылымдық әне қызметік сипаттамаларын қарастырады. Биотехнологиялардың жетістіктерін шаруашылықта пайдалануын қарастырады. Пререквизиті: HSG 1005 Цитология және гистология, ВТНN 2001 биохимия негіздері, GEN 3001 генетика, BТНN2203 өсімдіктер физиологиясы, BТНN 7019 Қоршаған ортаның биохимиясы, BТНN 7120 медициналық биохимиясы. Постреквизиттер: BТНN 6303 Биононатехнология

 

3.2.11

KBTN/PBOP 3311

а) Қолданбалы биология топырақтану негіздерімен

Мазмұны: Келешек мұғалiмдер үшiн қолданбалы биология және топырақтану негiздерiн оқыту, олардың табиғаттану ғалымдары мен танысудың негiзгi бiр бөлiгi. Қолданбалы биология және топырақтану негiздерi курсы барлық биология, химия т.б. ғылымдармен тығыз байланысты. Пререквизиті - Қолданбалы биология және топырақтану негiздерi курсының оқу барысында химия, экология, ботаника, микробиология, зоология пәндерден алған бiлiмдерiне негiзделген. Студенттер оқу барысында ғылыми негiзделiнген оқулықтармен және компьютермен қамтылған.

Постреквизиті - Қолданбалы биология және топырақтану негiздерi курсынан соң студенттер мектеп жаныңдағы участоктерде ғылыми негiзде тәжірибелер жүргізуге болады.

3

3.2.12

Agr 3312

б) Агрономия

Мазмуны: Аграномия кусың оқытудың мақсаты, Студенттерге турлі дақылдарда егудің технологиясымен таныстыру Пререквизиті: Ботаника, шабындық шаруашыығы. Постреквизиті: Өсімдік шаруашылығ, агротехника.

 

3.2.13

MB 4313

а) Молекулярлық биология

Мазмуны: Молекулалық биология» курсын оқытудың мақсаты – студенттерге молекулалық биологияның қазіргі заман талабына сай әдістерә мен нәтижелерін және оның жетістіктері туралы мәлңметтер беру, олардың осы саладағы ғылыми танымын дамыту болып табылады. Пререквизиті: - молекулалық биология курсын оқу барысында университете саласында цитология, неорганикалық және органикалық химия, генетикадан алған білімдеріне негізделген. Студенттер оқу барысында ғылыми негізделген оқулықтармен және компьютермен қамтылған.

Постпререквизиті – жоғарыда атап өтілген пәндерден кейін студенттер « молекулалық биология» пәнін игеруіне мүмкіншілік тудырады.

3

3.2.14

TB 4314

б) Теориялық биология

Мазмұны: Бактерия, өсімдік және жануарлар жасушасының құрылымын және атқаратын қызметін зерттеудің қазіргі заманғы әдңстемелері, Осы таныстыру тірі жасушадағы негізгі молекулалық, биохимиялық процесстердің механизмі. Теориялық биологияның негізгі қағидалары мен заңдары. (Дриш заңы, морган – Эффусси және т.б. заңы) Пререквизиттері: Физиология человека и животных, биофизика, Основы биохимии Постреквизиттер: молекулалық биология, микробиология.

 

3.2.15

Biom 3315

а) Биометрия

Мазмұны: Биометрия ғылыми зерттеу жұмыстарың статистикалық - математикалық әдістермен өңгдеу тұралы ғылым. Биометрияны білу арқылы корсеткіштердің сенимділігін, белгілер арасындағы байланыс дәреелерін, өзгергіштіктің шамасын бағалауға болады.Пререквизиттері: Ботаника, Зоология, Генетика Постреквизиттер: Антропометрия, Морфометрия, Ғылыми зерттеу нәтіжелерің өңдеу.

2

3.2.16

MSS 3316

б) Метрология, стандарттау және сертификаттау

Мазмұны: Метрология, стандарттау, сертификаттауды күнделікті тұрмысқа қажеттілігі, ең басты шығарылған өнімнің тіпті ол документ болсын, мемлекетпен жеке адамның денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету екендігін түсіндіру. Пререквизиті – Метрология, стандарттау және сертификаттау пәні химик-бакалавр биолог бакалаврларға, өздері жиі қолданатын реактивтер, тұздар, препараттардың қоғам белгілеген немесе мемлекет әрзатқа тиісті өзінің үлгісі болатын, және бұл құжаттардың белгілі бір нұсқаға сәйкес болуын көрсетеді.

Постреквизиті – курсты оқып бітіргеннен кейін студент, өнімдердің реаквизиттерінің қызмет көрсету саласы, сатушы, өнім өндірушіге және өнімді тасымалдап сатушыға дейін бәрі бір құқықтың документке сәйкес жұмыс істеуін талап ету.

 

3.2.17

AZhONZh/ VNSChZh 4317

а) Адам және жануарлардың ОНЖ

Мазмұны: типтік немесе жұмыс ( элективті пән болған жағдайда)

оқу бағдарламасына сай тақырыптар немесе блок тақырыптары аптаға бөлініп, КТЖ-да көрсетіледі, формасы 1.2. кестеде берілген. Пререквизиті: – адам анатомиясы, адам физиологиясы, психология, генетика (алдын оқытылатын міндетті пәндер)Постреквизиті: – адам биологиясы, эволюциялық ілім (қарастырылған пәннен кейін оқылатын пән) ( курсты меңгерген студент нені біліп іске асыру қажет )

3

3.2.18

ONZhE/EVNS 4318

б) ОНЖ эволюциясы

Мазмуны: Атаулы пән томенгі және жоғары сатылы жануарлардың нерв жұйесің даму кезендері мен еркшеліктерін қарастырады. Пререквизиті: Адам физиологиясы,Адам анатомиясы. Постреквизиті: Жоғарғы нерв жұйесінің физиологиясы.3.2.19

MTIKZhIKT/ DGYaDKYa 3319

а) Мемлекеттік тілде іс-қағаз жүргізу, Іскерлік қазақ тілі

Мазмұны: Студенттерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі – қазақ тілінде әртүрлі іс-қағаздар мен мекемелерде қолданылатын құжаттардың түрлерін дұрыс, сауатты толтыруға үйрету

Пререквизиті – Курсты оқып үйренуі үшін студент Қазақстан Республикасының Атазаңындағы Тіл туралы баптарды, Тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын, Қазақстан Республикасы Президентінің халыққа жолдауын меңгеруі керек.

Постреквизиті – Курсты оқып үйренген студент мемлекеттік тілде іс қағаздарды сауатты жазуды, олардың түрлерін және құжаттарды толтырудың жалы ережесін, оларға қойылатын талаптарды меңгереді.


2

3.2.20

EB/EU 3320

б) Электрондық басқарма

Мазмұны: Internet-те жұмыс істеу жөнінде студент internet деген не екенін провайдерді таңдау кезінде қойылатын талаптарды, e-mail, FTP, WWW, IP-телефония мүмкіндіктерін Internet Explorer браузерімен жұмыс істеу негіздері, ақпараттық іздеу порталдары деген не екенін, «Е-үкімет» ұғымын, Internet қызметтері түрлерін, Е-төлемдерді жүзеге асыру тәсілдерін электронды пошта қалай жұмыс істейтінін, ұялы телефон арқылы, Internet-ке шығуды, қашықтан оқыту деген не екенін оқыту.

Пререквизиті және постреквизиті (берілген пәнді меңгеру алдында және содан кейінгі сәйкестікті меңгеру үшін қажетті білім және дағдылар жинағы): ЕЖ жұмыс істеу кезінде ақпараттық қауіпсіздік сұрақтарымен хабардар болу, қауіпсіздік жүйелердің инструментальды құралдармен қамтамасыз етуін білу, жүйенің саясатын жобалай білу.Добавить документ в свой блог или на сайт


Реклама:

Похожие:

5В011300 – Биология iconБиология н. И. Сонин, Ә. Қ. Қисымова. Биология. Тірі организм. 6-сынып
Оқулықта тірі табиғаттың өлі табиғаттан ерекшелігі, клетканың химиялық құрамы, өсімдіктер мен жануарлар клеткасының құрылысы, клетканың...

5В011300 – Биология iconБиология Жер бетіндегі тірі ағзалардың орасан зор сан алуан формаларын және түрлерін зерттейтін тіршілік туралы ғылым. Биологияның міндеті
Биология Жер бетіндегі тірі ағзалардың орасан зор сан алуан формаларын және түрлерін зерттейтін тіршілік туралы ғылым

5В011300 – Биология iconАнатомия және физиология ғылымдарының дамуына қысқаша шолу
Мақсаты: Биология ғылымдарының салаларымен таныстыру. Анатомия және физиологияның ғылым ретінде қалыптасуын көрсету, міндет-мақсаттарын...

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©koz1.edutexts.org 2000-2013
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы